TESTOVANÉ V EXTRÉMNEJ SEZÓNNEJ KLÍME

____________________________________

 
INOVATÍVNY MONTÁŽNY SYSTÉM
ZÁKLADNÝ DIEL 514 x 70 x 21mm , doplnkové dĺžky  440, 366, 292, 218, 144, 70mm. 
Navrhnuté pre maximálne jednoduché zloženie bez rezania, vŕtania
... a bez nákladnej profesionálnej pomoci. 

_________________________________

PROCES SPRACOVANIA

sušenie dreva  -------->   tepelná modifikácia pri 200°C -------->    finálne olejovanie

____________________________________

STAROSTLIVOSŤ O TERASU
 
V závislosti od podmienok v ktorých sa terasa používa a aká veľká je expozícia voči vonkajším faktorom, možno vykonávať pravidelnú  údržbu  rôznych časových intervaloch, ako je znázornené v nasledujúcej tabuľke

zastrešenie terasy nezastrešené alebo čiastočne zastrešené kryté terasy
frekvencia údržby dva krát za rok * raz za rok
sezóna skoro na jar a pred zimou kedykoľvek počas roka
typ oleja pigmentované oleje s UV ochranou pigmentované aj nepigmentované oleje s UV ochranou
Pravidelná údržba terasy je dôležitá, pretože výrazne zvyšuje jej trvanlivosť. Vrstva oleja postupne mizne a musí byť obnovená pretože predstavuje prekážku voči vlhkosti a UV žiareniu, ktoré spôsobujú starnutie dreva.
 
* V prípade zastrešených terás frekvencia údržby môže byť menšia (dokonca raz za niekoľko rokov). Je však nutné poznamenať, že v priebehu záručnej doby je jej vykonanie raz za rok nutné.